تبلیغات اینترنتی

پنل برنزی


 
8,000,000 ریال
ماهانه

1000 عدد (195حرف) ارسال پیامک

200 هزار نفر ظرف 10 روز بازدید سایت

پنل پایه یک ماهه بک لینک

دارد (دامنهir) طراحی سایت

2250 پیام در ماه پیام دایرکت اینستاگرام

6000 ایمیل در ماه ارسال ایمیل

پنل نقره ای


 
12,000,000 ریال
ماهانه

2000 عدد (195حرف) ارسال پیامک

400.000 هزار نفر ظرف 10 روز بازدید سایت

پنل عالی یک ماهه بک لینک

دارد (دامنهirوcom) طراحی سایت

4500 پیام در ماه پیام دایرکت اینستاگرام

12000 ایمیل در ماه ارسال ایمیل

پنل طلایی


 
18,500,000 ریال
ماهانه

5000 عدد (195حرف) ارسال پیامک

600.000 هزار نفر ظرف 30 روز بازدید سایت

پنل فوق حرفه ای یک ماهه بک لینک

دارد (دامنهirوcom) طراحی سایت

300.000 پیام در ماه پیام دایرکت اینستاگرام

100.000 ایمیل در ماه ارسال ایمیل