رسیلر

پلن یک


 
400,000 ریال
ماهانه

40گیگ فضای ریسلر

نا محدود سایر امکانات

40.000 تومان قیمت خرید

40.000 تومان تمدید ماهانه

کمتر از 5 دقیقه زمان تحویل

24 ساعت پشتیبانی

پلن دو


 
900,000 ریال
ماهانه

نامحدود فضای ریسلر

نامحدود سایر امکانات

90.000 تومان قیمت

90.000 تومان قیمت تمدید ماهانه

کمتر از 5 دقیقه زمان تحویل

24 ساعته پشتیبانی